Computer: SSHSecureShell (aus Wiki)

Gehört zu: SSH
Siehe auch: Internet, FTP

SSHSecureShell (aus Wiki)

Kommerzieller SSH-Client der Firma Communications Security Corp.

Installationen

 • DefinitiveSoftwareLibrary-ID: SSHSecureShell
 • Name: SSH Secure Shell
 • Version: 2.3 (Build 134)
 • Hersteller/Bezugsquelle: Communications Security Corp. http://www.ssh.com
 • Installations-Ordner: D:\bin\SSH Secure Shell
 • Konfigurations-Ordner:
  • Host Keys: C:\Users\dkracht\Application Data\SSH\HostKeys —-> Datensicherung
  •  …..
 • Systemvoraussetzungen: …

Datensicherung

 • Datensicherungs-Job: ”’D:\bin\Jobs\Backup_Misc.bat”’
 • Datensicherungs-Task: …….
 • Datensicherungs-Ziel: …….
  • Host Keys: C:\Users\dkracht\Application Data\SSH\HostKeys —-> Datensicherung

Tipps und Tricks

— Main.DietrichKracht – 25 Sep 2005